Sunday, February 21, 2010

年初八, 2010 烏來 <-> 臺北

今日難得冇雨落~ 又沖返臺北 buybuy :P

從臺北返到烏來已是晚餐時間 :)

甜品

吃完甜品~小朋友係公園玩煙花~ 然后又係浸溫泉休息 :)

No comments: